Scroll Top

Mücbir Sebep Kapsamında Bazı Faaliyet Alanlarında Yükümlülük Ertelemesi

images (1)

25.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan COVİD 19 salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara istinaden aşağıdaki detay ve örnekler çerçevesinde açıklama yapılmıştır.

Öncelikle Mart 2020 dönemindeki Mücbir sebep kapsamındaki gibi genel bir uygulama olmayacaktır. Sadece zorunlu tutulan sektörler için bu ertelemeler gelmiştir. (Restaurantlar, eğlence yerleri vb)

Vergi dairelerindeki faaliyet kodlarınıza istinaden İşletmeler idare tarafından re’sen bu kapsamda değerlendirilecektir.

Gelir İdaresi başkanlığına bulunan yükümlülüklerin tamamı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna E bildirgelerin Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ekinde verilmesi sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borçları erteleme kapsamında olacaktır.

Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Firma İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca firmanın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 Firmanın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

 Söz konusu tarihe kadar verilen beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

 Resmi olarak listelenmemekle birlikte aşağıdaki faaliyetlerin kapsanması beklenmektedir.

 -Restaurantların Faaliyetleri

-Fast Food veya ayakta yemek hizmeti verenlerin faaliyetleri

-Gece Kulübü Bar Pavyon,bar, meyhane faaliyetleri

-Sinema Salonları

-Kahvehaneler,Çay Bahçeleri,  İnternet Salonları

-Hamam Sauna,Lunapark faaliyetleri

 

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.