Scroll Top

Sosyal Güvenlik Denetimleri

İşletmelerin karşılaşacağı denetim süreçleri için ön hazırlıkların yapılması ve olası ceza risklerinin önlenmesi amacıyla;

*01.10.2008 tarihi itibariyle İşletmenin çalışma koşullarının kayıtlardan incelenmesi ve sonuçlarının rapor halinde sunulması

*Yasa gereği tutulması zorunlu defter belge incelemesi

*Personel özlük dosyaları incelenmesi

*İş sözleşmelerinin işyeri yapısına ve mevzuata uygun hale getirilmesi

*Hizmet Akdi fesih süreci ve tazminat uygulamaları

*Uyarı – İhtar bildirimleri

*Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve İlgili personele eğitim verilmesi

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.