Scroll Top

İstihdamı Artırıcı Teşvikler

YABANCI ÇALIŞTIRMA MEVZUATI

Yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen işverenlerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurular için verilen başlıca hizmetlerimiz;

 • Ön hazırlıkların yapılması ve başvuru işlemleri
 • Başvuru takibi ve izin işlemlerinin tamamlanması
 • Onaylanan çalışma izni sonrasında yapılacak işlemler
 • Önceden onay alınan personellere süre uzatımı için başvuru ve takip işlemleri
 • İzin alınıp çalışmaya başlayan ancak işten ayrılan personel için sonlandırma işlemleri

Ayrıca geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişiler için çalışma iznine ihtiyaç duyulmaksızın İŞKUR tarafından yürütülmekte olan Uygulamalı Eğitim Programı kapsamında işe alım, başvuru ve takip işlemlerinin yapılması.

 

 

İSTİHDAMI ARTTIRICI TEŞVİKLER

5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine,

 • Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması,
 • Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması,
 • Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

gibi amaçlarla çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.

 

Hâlihazırda uygulaması devam eden;

 • 5510 Sayılı Kanunda Yedi,
 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Beş,
 • 4857 Sayılı İş Kanununda Bir,
 • 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda Bir,
 • 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Bir,
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Bir,
 • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Bir,
 • 6331 Sayılı Kanunda Bir

olmak üzere toplamda 18 adet prim teşvik ve destek uygulaması bulunmaktadır.

Başlıca hizmetimiz işverenlerimizin bu teşvik, destek ve indirimlerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için aylık (30.04.2021 tarihi itibariyle 7316 sayılı Kanunla geriye dönük teşvik işlemleri kapatılmıştır) olarak düzenli bir şekilde çalıştırdığı sigortalı personellerin takiplerinin yapılması, listelerin hazırlanması ve raporlanarak firmaya sunulması,

 

İŞBAŞI VE UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMLARI

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Uygulamalı eğitim programları; çalışma yaşındaki Suriyeli mültecilerin istihdamının arttırılması ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi için geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik istihdam programıdır.

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP) ve İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ile mevcut personel sayınızın %50’ sine kadar çalışma iznine gerek kalmaksızın geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecileri ve yerli personeli 6 ay sıfır maliyetle istihdam edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.