Scroll Top

Katma Değer Vergisi Uygulamalar

1984 yılı itibariyle konjonktürel ve yapısal sebeplerle kabul edilen 3065 sayılı kanun kapsamında uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi İşletmelerin teslim ettikleri mal ve hizmetlere kattıkları değerlerin karşılığında müşterilerinden devlete vermek üzere emanet olarak aldıkları bedellerdir. İşletmelere yük gibi gelse de aslında emanet olarak aldıkları ve teslim aldıkları mal ve hizmetler karşılığında ödedikleri Katma değer vergilerinden mahsup ettikleri bir vergi türüdür. Katma Değer vergisinin en önemli müessesesi vergi indirimi rejimidir.

Ülkeler vergi uygulamalarını düzenlerken Yatırımların teşvik edilmesi,sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması,İhracatın teşviki,kaynakların etkin kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşılması için kanunların doğru analiz edip işletmelere uygulatılması  kanunda sağlanan istisnaların değerlendirilmesi sayesinde avantaj yaratılacağı gibi kuralları yanlış uygulama sebebiyle olası cezalardan kaçınılmasını konuyu önemli hale getiren bir diğer durum olarak önümüze çıkmaktadır.

Tüm kanunlar gibi Katma değer vergisi kanunu uygulamaları sektöre ve işletmelerin faaliyetlerine göre farklılık göstermektedir. Her işletmenin kendi bulunduğu kurallar bütününün içerisinde faaliyet göstermesini ve varsa avantajlardan yararlanılmasını sağlamak tarafımızca amaç edinilmiştir .

3065 sayılı kanun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.