Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları

Ülkemizde muhasebe uygulamalarının standadizasyonunu sağlamak amacıyla  26.12.1992 tarih ve 21447 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren standart tekdüzen muhasebe sistemine geçilmiştir. Kendi içinde özel politika,ilke ve sunum standartları bulunan sistem bilanço usulüne göre defter tutan tüm işletmelere sorumluluklar yüklemekte ve çıkan raporların anlatımının tek bir dil ile anlaşılmasını sağlamaktadır İşletmelerimizi bu sisteme uyması yasal zorunluluktur.Amacımız işletmelerimizin bu sistemi kendi yapılarına uygun bir şekilde kullanmaları ve İşletme taraflarına anlaşılabilir raporlar sunmalarını sağlamaktır.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.