Sürekli Danışmanlık Hizmetleri

İşletmenizin talebi doğrultusunda sağlanacak Sürekli Danışmanlık Hizmetine ilişkin olarak temel başlıklarımız;

*Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde İşyeri dosyalarının Tescili ve faaliyeti sonlandırılan İşyeri dosyalarının mevzuata uygun kapatılması

*Sigortalı İşe giriş ve İşten çıkış bildirimleri ile ilgili olası sorunlar ve kaçınma yöntemleri

*İşkolu Tespitine ilişkin çalışmalar

*Asıl İşveren Alt İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi

*İşveren Personel arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm çalışmaları

*Özlük dosyalarının incelenmesi ve öneriler

*Bordrolama sisteminin Kontrolü

*Olası Denetim hazırlık çalışmalarının yapılması

*Haftalı yıllık ve diğer izin kullandırma uygulamaları

*Günlük Mesai Çizelgesi kontrolü ve uygulamaları

*Hizmet Akdinin feshi, Kıdem-İhbar taminat uygulamaları

*Ücret ödemeleri,Ek ödemeler ve kesintilerin denetimi

*Uyarı ihtar Bildirimleri ve tutanak uygulamaları

*SGK – İşletme yazışmalarının kontrolü

*İdari Para cezaları yıllık raporu ve önleme çalışmaları

*Asgari İşçilik ön hesaplaması(faturalı işçilikler hariç) Teminat iadesi ve ilişiksizlik belgesi işlemleri

*Güncel Sosyal Güvenlik Mevzuatı gelişmeleri bilgilendirilmesi

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.