Scroll Top

İmalat Verimlilik Yönetimi

Verimlilik tek başına tüm sistemin temel dinamiği olarak kabul edilmelidir. İmalat sürecinin sonunda elde edilen çıktıdan beklentiler sipariş vadesine uyumu, kalitesi,karlılığı doğrudan etkileyen girdi verimlilikleridir. Sermayenin,İnsan kaynaklarının,Kullanılan malzeme,ekipmanın ve en önemlisi zamanın verimli kullanılması çıktıdan beklentileri maksimum düzeyde karşılanmasını sağlayacaktır.

İşletmelerin yönetim yapıları,örgüt kültürleri,bilgi sistemleri dolaylı yoldan ama en etkin biçimde verimliliklerini etkilemektedir. Bu etkiler rekabet ortamında işletmeleri zayıflatmakta ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kurulacak bilgi sistemleri ve disiplinlerle işletmelerde doğru raporlamaları yapıp maksimum verimlilik seviyesine ulaşabilmek rekabet edebilir hale getirmek amaç edinilmiştir.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.