Scroll Top

KDV İade

Sunulan Hizmet veya teslim edilen ürün oluşması için harcanan emek karşılığında istenen bedel hizmet veya ürünün fiyatını oluşturmaktadır. Bu süreçte yapılan harcamalar ile ürünün satış fiyatı arasındaki fark hizmet veya ürüne kazandırılan ekstra değer olarak tanımlayabiliriz. Bu değer üzerinden bakanlar kurulunca belirlenen oranlarda hesaplanan vergi Katma değer vergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedarikçiler tarafından devlete verilmek üzere  alıcılara yüklenen bu vergi son tüketiciye kadar devredilmekte. Katma değer vergisi devir sürecini kesen bazı uygulamalar sebebiyle ödenen vergiyi yansıtamayan işletmelere kanuni olarak devletin verdiği iade imkanları bulunmaktadır. İşletmelerin faaliyet türleri ve tabi olunan kanunlara göre iade süreçleri yönetilmektedir. Amacımız faaliyet türleri uygun işletmelerin devletin sağladığı bu imkana en hızlı ve düşük maliyette ulaşmalarını sağlamaktır.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.